Działanie 1.9 Wdrożenie B+R przez MŚP

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 17 200 000,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od września do października 2024 r.

Cel szczegółowy Dotacji

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne Wsparcie udzielane będzie średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom z województwa opolskiego.

Co obejmuje dofinansowanie ?

Dofinansowanie obejmuje inwestycje powiązane z wdrożeniem wyników prac badawczo rozwojowych dla przedsiębiorstw. Środki z dofinansowania będzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń kluczowych do wdrożenia innowacji.

Wysokość i sposób finansowania

  • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja warunkowa,
  • Wsparcie wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa opolskiego
  • Projekt musi wynikać z przeprowadzonych wcześniej prac badawczo rozwojowych

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Opolskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!