Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 8 000 000,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 27.06.2024 do 27.08.2024

Cel szczegółowy Dotacji

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne Wsparcie udzielane będzie średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Subregionu Południowego w powiatach:

 • Głubczycki
 • Nyski
 • Prudnicki

Co obejmuje dofinansowanie 

Wsparcie finansowe obejmuje inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, mające na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług, rozszerzenie działalności oraz poszerzenie oferty. Dodatkowo, w ramach projektu będzie możliwe wdrożenie rozwiązań cyfrowych.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna,
 • Wsparcie wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

Prowadzenie projektu na terenie Subregionu Południowego w powiatach:

 • Głubczycki
 • Nyski
 • Prudnicki

Preferencje

Projekty realizowane w ramach specjalizacji regionalnych, zgodnie z RSIWO2030

 • Technologie chemiczne;
 • Zrównoważone technologie budownictwa i drewna;
 • Technologie przemysłu maszynowego i metalowego;
 • Technologie rolno-spożywcze;
 • Procesy, produkty i usługi ochrony zdrowia i jakość życia.

Przedsięwzięcia dotyczące rozwiązań wspierających transformację gospodarki w kierunku automatyzacji, cyfryzacji oraz obiegu zamkniętego i niskoemisyjności

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Opolskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!