Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 57 975 600,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 27.03.2024 do 20.05.2024 r.

Cel szczegółowy Dotacji

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i dużych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

Co obejmuje dofinansowanie ?

Wsparcie finansowe będzie dostępne dla projektów mających na celu rozwój infrastruktury służącej do uruchamiania lub rozszerzania działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Środki te mogą być wykorzystane na inwestycje w budynki, sprzęt badawczy oraz inne niezbędne elementy infrastruktury umożliwiającej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja warunkowa,
 • Wsparcie wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji w przypadku pomocy regionalnej oraz 80% kosztów netto pomocy de minimis.
 • Minimalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 500 000 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 10 000 000 PLN.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa małopolskiego
 • Tematyka planowanych prac musi obejmować jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji
  • nauki o życiu;
  • energia zrównoważona;
  • technologie informacyjne i komunikacyjne;
  • chemia;
  • produkcja metali i wyrobów metalowych;
  • elektrotechnika i przemysł maszynowy;
  • przemysły kreatywne i czasu wolnego

Preferencje

 • projekty MŚP
 • projekty gotowe do realizacji (posiadanie niezbędnych pozwoleń/zezwoleń/decyzji)
 • agenda badawcza przewiduje realizację prac B+R nad rozwiązaniami z zakresu transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0 (cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja etc.)
 • agenda badawcza przewiduje realizację prac B+R nad innowacjami środowiskowymi (ekoinnowacjami) z zakresu GOZ, efektywności energetycznej, niskiej emisyjności, OZE, ekoprojektowania etc.
 • projekty zlokalizowane na terenie miasta lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Małopolskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!