Działanie 1.2 Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP – bon na cyfryzację (Podlasie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 5 000 000,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od drugiego kwartału 2024 r.

Program będzie obejmować całe Województwo Podlaskie

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego

Szczegółowy cel projektu-Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP – bon na cyfryzację (Podlasie)

Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Co obejmuje dofinansowanie

Wsparcie będzie przeznaczone na nabycie specjalistycznego oprogramowania branżowego i zaawansowanych narzędzi, a także na niezbędne usługi związane z wdrożeniem rozwiązania cyfrowego. Dodatkowo, w ograniczonym zakresie możliwe będzie wsparcie na zakup środków trwałych potrzebnych do cyfryzacji przedsiębiorstw w obszarach produkcji, procesów, produktów, usług oraz modeli biznesowych. W ramach projektu można również uwzględnić działania mające na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

Wysokość i sposób finansowania

  • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna w ramach pomocy de minimis.
  • Intensywność wsparcia wyniesie do 85% kosztów netto inwestycji.
  • Maksymalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to  150 000 PLN.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa podlaskiego
  • Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych. Wykluczone będą natomiast proste inwestycje z obszaru wdrażania technologii cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze, np. system operacyjny, oprogramowanie biurowe, księgowe.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Podlaskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!