Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP (Małopolska)

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się w pierwszym kwartale 2025 r.

Cel szczegółowy Dotacji

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa małopolskiego.

Co obejmuje dofinansowanie ?

Dofinansowanie będzie dostępne dla przedsiębiorstw na zakup usług badawczych u instytucji naukowych lub badawczych. Chodzi o usługi związane z badaniami i rozwojem, mające na celu opracowanie nowego produktu, usługi lub technologii produkcyjnej, bądź też ulepszenie istniejącego.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis,
 • Wsparcie wyniesie do 85% kosztów netto inwestycji
 • Maksymalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 300 000 PLN.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa małopolskiego.
 • Wolny limit pomocy de minimis.
 • Tematyka planowanych prac musi obejmować jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji
  • nauki o życiu;
  • energia zrównoważona;
  • technologie informacyjne i komunikacyjne;
  • chemia;
  • produkcja metali i wyrobów metalowych;
  • elektrotechnika i przemysł maszynowy;
  • przemysły kreatywne i czasu wolnego

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Małopolskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!