Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP (Dolnośląskie)

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się w lll/lV kwartale 2025 r.

Cel szczegółowy Dotacji

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa dolnośląskiego.

Co obejmuje dofinansowanie ?

Granty w ramach programu B+R+I można przeznaczyć na zakup usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych, które przyczynią się do rozwoju innowacyjnych, nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług oraz technologii produkcji. Usługi badawczo-rozwojowe mogą być realizowane jedynie przez jednostki naukowe i organizacje badawcze, natomiast usługi proinnowacyjne, takie jak transfer technologii czy komercjalizacja, mogą być świadczone wyłącznie przez akredytowane na poziomie kraju instytuty badawcze oraz jednostki naukowe i organizacje badawcze.

Wysokość i sposób finansowania

  • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis,
  • Wsparcie wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji
  • Maksymalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 200 000 PLN.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa dolnośląskiego.
  • Wolny limit pomocy de minimis.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Dolnośląskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!