Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 86 626 000,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 26.07.2024 do 25.10.2024 r.

Cel szczegółowy Dotacji

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa małopolskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

Co obejmuje dofinansowanie 

Wsparcie finansowe będzie dostępne dla projektów badawczo-rozwojowych, w tym dla tworzenia prototypów lub instalacji demonstracyjnych oraz testowania ich, również z udziałem końcowych użytkowników. Dofinansowanie będzie obejmować głównie koszty związane z wynagrodzeniami personelu badawczego, podwykonawstwem, materiałami do badań, komponentami do budowy prototypów, usługami zleconymi oraz amortyzacją sprzętu badawczego.

Dodatkowo, może być przewidziane wsparcie na przygotowanie do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w działalność gospodarczą, co może obejmować działania takie jak ochrona własności intelektualnej oraz analizy przedwdrożeniowe.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotnej,
 • Dofinansowanie wyniesie do 80 % kosztów badań przemysłowych oraz do 60 % kosztów prac rozwojowych

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa małopolskiego
 • Innowacyjność rezultatów projektu co najmniej w skali rynku polskiego.
 • Wdrożenie wyników prac B+R w okresie 3 lat od złożenia wniosku o płatność końcową.
 • Tematyka planowanych prac musi obejmować jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji
  • nauki o życiu;
  • energia zrównoważona;
  • technologie informacyjne i komunikacyjne;
  • chemia;
  • produkcja metali i wyrobów metalowych;
  • elektrotechnika i przemysł maszynowy;
  • przemysły kreatywne i czasu wolnego

Preferencje

 • opracowanie innowacji w skali rynku światowego
 • opracowanie innowacji wpisującej się w ideę Przemysłu 4.0 (roboty przemysłowe, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja etc.)
 • opracowanie ekoinnowacji

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Małopolskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!