Działanie 1.1 Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw (Podlasie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 15 000 000,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 10.05.2024 do 26.06.2024 r.

Cel szczegółowy Dotacji

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Program będzie obejmować całe Województwo Podlaskie

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe z województwa podlaskiego

Szczegółowy cel projektu-Działanie 1.1 Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw (Podlasie)

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie ?

Wsparcie będzie dostępne dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, z opcją ewentualnego wdrożenia innowacji. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania wsparcia na tworzenie nowych lub rozwijanie istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna dla prac B+R i zakupu infrastruktury B+R oraz w formie dotacji warunkowej dla wdrożenia prac B+R.
 • Intensywność wsparcia wyniesie do 80% badań przemysłowych, do 60% prac rozwojowych oraz do 70% kosztów netto inwestycji.
 • Maksymalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 8 000 000 PLN.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa podlaskiego
 • Dla typu prace B+R: zobowiązanie do wdrożenia wyników prac B+R.
 • Dla typu infrastruktura B+R: przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura.
 • Komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość wydatków kwalifikowalnych projektu i dostępny jest wyłącznie dla MŚP.

Preferencje

 • przedmiot projektu dotyczy regionalnych inteligentnych specjalizacji
  • przemysł rolno-spożywczy;
  • przemysł metalowo-maszynowy,
  • szkutniczy; sektor
  • medyczny,
  • nauki o życiu;
  • ekoinnowacje
  • nauki o środowisku
 • współpraca z organizacją badawczą
 • wdrożenie wyników prac B+R w ramach projektu
 • ochrona własności intelektualnej opracowanego rozwiązania
 • ekoinnowacje, innowacje cyfrowe

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Podlaskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!