Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP-Wdrożenie innowacji

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 30 000 000,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 30.04.2024 do 12.06.2024

Cel Szczegółowy Dotacji 

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Wsparcie udzielane będzie średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego.

Co obejmuje dofinansowanie ?

W ramach projektu konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań produktowych lub procesowych, przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na:

  • zakup maszyn i urządzeń
  • rozwiązania cyfrowe
  • robot budowlane

Wysokość i sposób finansowania

  • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja warunkowa.
  • Wsparcie wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji
  • Minimalna wartość projektu 500 000 PLN
  • Maksymalna wartość projektu 1 000 000 PLN

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa łódzkiego
  • wprowadzenie innowacji co najmniej w skali firmy

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Łódzkim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!