Działanie 01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 46 867 826 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 1 marca 2024 do 15 kwietnia 2024

Program będzie obejmować Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa w województwie podkarpackim

Wsparcie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić wyniki prac badawczo-rozwojowych do swojej działalności. Prace badawczo-rozwojowe mają na celu stworzenie innowacyjnych produktów/usług lub nowych procesów produkcyjnych, włączając w to rozwiązania z obszarów zrównoważonego rozwoju lub Przemysłu 4.0. Projekty muszą być rezultatem uprzednich działań badawczych prowadzonych przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie.

Istnieje możliwość wsparcia w postaci pomocy de minimis w ramach usług doradczych, które są bezpośrednio związane i niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R będących przedmiotem projektu. Te usługi doradcze stanowią element kompleksowego projektu.

Projekt musi być zgodny z co najmniej jednym obszarem wsparcia określonym w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.

Szczegółowym celem projektu- Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w Województwie Podkarpackim 

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany dotacjami w Województwie Podkarpackim?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!