Działalność 01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji (Podkarpacie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 51 177 329,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 01.09.2024 do 30.09.2024 r.

Program będzie obejmować całe województwo podkarpackie

Dla mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw  z  wschodniej części województwa podkarpackiego

Wschodnia część województwa podkarpackiego

 • Baligród,
 • Bircza,
 • Chłopice,
 • Cieszanów,
 • Cisna,
 • Czarna,
 • Dubiecko,
 • Dydnia,
 • Fredropol,
 • Horyniec-Zdrój
 • m. Jarosław,
 • Jarosław,
 • Krasiczyn,
 • Krzywcza,
 • Laszki,
 • Lesko,
 • Lubaczów,
 • m. Lubaczów,
 • Lutowiska,
 • Medyka,
 • Narol,
 • Oleszyce
 • Olszanica,
 • Orły,
 • Pawłosiów,
 • Pruchnik,
 • Przemyśl,
 • m. Przemyśl,
 • Radymno,
 • m. Radymno,
 • Rokietnica,
 • Roźwienica,
 • Sanok,
 • m. Sanok,
 • Solina,
 • Stary Dzików,
 • Stubno,
 • Tyrawa Wołoska,
 • Ustrzyki Dolne,
 • Wiązownica,
 • Wielkie Oczy,
 • Zagórz,
 • Żurawica

Szczegółowym celem projektu-01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji (Podkarpacie)

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Co obejmuje dofinansowanie

Wsparcie finansowe będzie dostępne dla inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwa, obejmujących zwiększenie mocy produkcyjnych, rozbudowę zakładów, dywersyfikację oferty oraz zmiany w procesach produkcyjnych.

Dofinansowanie będzie przede wszystkim przeznaczone na roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych oraz oprogramowania.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwortnej.
 • Maksymalna wartość wsparcia wyniesie 70% kosztów netto inwestycji.
 • Maksymalna wartość wydatków netto w projekcie: 3 000 000 PLN netto.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na obszarze wschodnim województwa podkarpackiego.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie przygranicznego obszaru funkcjonalnego (wykaz gmin powyżej) w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.
 •  

Preferencje

 • wprowadzenie innowacji w skali kraju/świata
 • wdrożenie rozwiązań proekologicznych
 • zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informacja i telekomunikacja, jakość życia: turystyka, żywność, usługi medyczne, energia przyjazna środowisku)
 • przynależność do klastra i/lub podmiotów branżowych

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Podkarpackim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!