Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Celem Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki jest wsparcie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw. O dotacje będą mogły starać się mikro, małe i średnie firmy oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie projekty muszą być zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego. Organizator konkursu podzielił nabór wniosków na 3 rundy:

  • Runda I- Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW
  • Runda II- Głęboka termomodernizacja
  • Runda III – Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

 

Zasady finansowania

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać nawet do 3 mln złotych maksymalnie do 80% dofinansowania. Wysokość wsparcia uzależniona jest od typu projektu oraz statusu firmy. Minimalna kwota dofinansowania projektu musi wynosić 10 000 PLN.

 

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają poniższe działania w zależności od rundy naboru wniosków:

  • Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

  • Runda II „Głęboka termomodernizacja”

Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE.

Kompleksowa termomodernizacja budynków, obejmuje takie działania jak: wymiana źródła ciepła, ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, koszty zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego itp. Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii oraz systemów zarządzania energią. W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła.

Dla projektów w zakresie termomodernizacji budynków organizator wymaga audytu energetycznego.

  • Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

 

W przypadku zainteresowania pozyskaniem wsparcia finansowego skorzystaj z naszej darmowej konsultacji TUTAJ.