Zapraszamy do Kontaktu

Formularz kontaktowy

1.Administratorem danych osobowych jest ARGO NAVI Dotacje i Eksport Koćwin Spółka Cywilna z siedzibą w Częstochowie ( 42-200 ) przy Al. N.M.P. 24 lok. 17, o numerze NIP 9492193600 i REGON 243175620.
2.Pytania w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowychnależy kierować na adres poczty elektronicznej argonavi@argonavi.pl.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania relacji handlowej, a podstawę ich przetwarzaniastanowiusprawiedliwiony interes administratora danych, będący samoistną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych, wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4.Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy.
5.Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty będące bezpośrednio zaangażowane w kontakt, chyba że co innego wynika bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6.Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu ich dalszego przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych.
7.Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Argo Navi Dotacje i Eksport S.C.