Dotacje dla firm


Dotacje dla firm 2014-2020

Dzięki takim środkom finansowym, jak dotacje na rozwój firmy, które pozyskaliśmy dla podmiotów w poprzednich latach - przedsiębiorstwa te mogły rozwinąć swoją firmę oraz zwiększyć sprzedaż. Mogły też stać się przedsiębiorstwem bardziej konkurencyjnym na rynkach zagranicznych oraz rynku krajowym. Zwiększenie możliwości finansowych poprzez dotacje unijne na rozwój firmy, dotacje na eksport jest możliwe także w przypadku Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki nowym programom, jak dotacje unijne dla małych firm na lata 2014-2020, możliwe będzie sfinansowanie Twoich planów ekspansji na nowe rynki, zakup nowego sprzętu, rozwinięcie prac związanych z badaniami i rozwojem. Twoja działalność ma niepowtarzalną okazję pozyskania stałych i solidnych partnerów biznesowych poprzez Paszport do Eksportu i nowe programy internacjonalizacji. Dotacje unijne dla małych firm mogą stać się Twoją szansą na wejście Twojego przedsiębiorstwa na nowy poziom działalności i rozwoju.


Szkolenia z dofinansowaniem z UE dla Firm

Czy wiesz że możesz otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów szkoleń dla swoich pracowników ?

Jeżeli są Państwo zainteresowani podniesieniem kompetencji swoich i swoich pracowników w oparciu o nasze szkolenia, już teraz zapraszamy do skorzystania z dofinansowania, jakie daje system Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych. Można uzyskać od 50% do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z naszej oferty. Pomożemy Państwu w doborze szkoleń, odnalezieniu właściwego operatora, czy rejestracji w BUR (Baza Usług Rozwojowych przygotowana przez PARP, w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z informacjami na temat terminów realizacji przez jednostki posiadające pozytywną akredytację na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych).

Czym wyróżniają się nasz firma, aby firma szkoleniowa, która znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, mogła świadczyć szkolenia dofinansowane przez Fundusze Europejskie, musi spełnić szereg kryteriów i dowieść wysokiego standardu oferowanych przez siebie usług, czego potwierdzeniem jest posiadanie certyfikatu jakości oferowanych usług. Do takich akceptowanych przez PARP certyfikatów należy m.in. certyfikat SUS 2.0, czyli Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych. To poświadczenie spełniania przez firmę szkoleniową najwyższych standardów profesjonalnego działania w obszarze szkoleniowym zgodnie z normami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jednak oprócz przynależności do grona firm, które mogą pochwalić się wyróżnieniem, certyfikat ten pozwolił nam spełnić wymogi dotyczące rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych PARP, czyli – mówiąc prościej – oferować naszym klientom szkolenia dofinansowane.