Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Termin naboru wniosków: 13.01.2021 – 17.02.2021 r.

 

Zasady finansowania

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi: 1 mln PLN
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 50 mln euro, w tym:
  – na eksperymentalne prace rozwojowe 1 mln zł,
  – na usługi doradcze 1 mln zł.
 • Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu według Mapy pomocy regionalnej

 

Wydatki kwalifikowane

 • wydatki inwestycyjne:
  – zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
  – zakup nieruchomości,
  – roboty budowlane,
  – budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • usługi doradcze.

Zasady konkursu

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej/procesowej minimum na skalę kraju. Podczas oceny merytorycznej punktowane będą m.in.: stopień innowacyjności produktu i potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (są to kryteria rozstrzygające).

 

Zapisz się!