Dofinansowanie do 200 000 PLN dla projektów przyczyniających się wsparcia udziału mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców w targach o charakterze międzynarodowym.

 

Planowany termin naboru: brak

Zasady finansowania

  • Poziom dofinansowania – 85 % kosztów kwalifikowanych
  • Minimalna wartość dofinansowania projektu – 20 000 PLN
  • Maksymalna wartość dofinansowania projektu – 200 000 PLN
  • Okres realizacji projektu: do 2 lat
  • Zasady wypłaty dofinansowania: kwoty ryczałtowe

Zasady konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cele Poddziałania 3.5.3 „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowaniu podlega uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej się zarówno w kraju jak i za granicą oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest udział w imprezie targowej z produktem/usługą będącą własnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania wsparcia na promocję produktów/artykułów, dla których nie jest producentem/usługodawcą.

Wnioskodawca w ramach projektu może uzyskać wsparcie na usługi doradcze niezbędne dla uczestnictwa we wskazanych we wniosku targach o charakterze międzynarodowym. W ramach projektu Wnioskodawca nie ma możliwości wnioskowania jedynie o koszty.

Zapisz się!