Działanie 10.2 Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ(Wielkopolska Wschodnia)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 36 000 000 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 03.06.2024 do 16.08.2024 r.

Program będzie obejmować wschodnią część województwa wielkopolskiego miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki

Dofinansowanie Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Szczegółowym celem projektu-Działanie 10.2 Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ(Wielkopolska Wschodnia)

Rozwijanie i poprawa zdolności energetycznej i GOZ w przedsiębiorstwach wielkopolski wschodniej.

Co obejmuje dofinansowanie

 • Inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej:
  • podniesienie efektywności energetycznej dotyczące modyfikacji procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej 
  • modernizacja energochłonnych obiektów
  • inwestycje w zakresie instalacji OZE
 • Projekty dotyczące GOZ w szczególności:
  • wdrażanie zasobooszczędnych procesów produkcyjnych,
  • zmniejszenie ilości odpadów,
  • przygotowanie produktów do ponownego użycia.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwortnej,
 • Wsparcie wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Program będzie obejmować wschodnią część województwa wielkopolskiego

  • miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki

 • Przedsięwzięcia i działania z obszaru podniesienia efektywności energetycznej musi wynikać z audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej,
 • W przypadku realizacji przedsięwzięć z obszaru efektywności energetycznej, minimalny próg oszczędności energii pierwotnej musi wynieść co najmniej 30%.

Preferencje

 • zwiększenie efektywności energetycznej powyżej minimalnego progu 30% oszczędności energii pierwotnej
 • zakup i montaż instalacji OZE
 • wdrożenie rozwiązań z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • zwiększenie wielkości produkcji bez konieczności zwiększenia zapotrzebowania na energię
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń/produkcji odpadów
 • poprawa organizacji i warunków pracy personelu
 • rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem
 • branże: OZE, logistyka, turystyka, produkcja zdrowej żywności

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Wielkopolskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!