Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 1 000 000 ,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 09.09.2024 do 08.11.2024

Program będzie obejmować całe województwo wielkopolskie

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo przemysłowych z województwa wielkopolskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

Szczegółowym celem projektu- Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie

W ramach kompleksowych projektów skierowanych na opracowywanie innowacji (B+R), możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na modułowe inicjatywy dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw. Wymóg będzie dotyczył jednego z modułów: prace badawczo-rozwojowe (B+R) lub infrastruktura badawczo-rozwojowa.

Dodatkowo, będzie możliwość aplikowania o finansowanie na następujące moduły:

 • wdrożenie wyników prac B+R (inwestycje),
 • cyfryzację (np. zakup i implementację oprogramowania),
 • technologie ekologiczne (np. przejście na model cyrkularny, ograniczając zużycie zasobów i minimalizując produkcję odpadów),
 • internacjonalizację (promocja wyników prac B+R na rynkach zagranicznych),
 • rozwój kompetencji (doskonalenie umiejętności związanych z pracami B+R u pracowników i kadry zarządzającej).
 • automatyzacja i robotyzacja mogą być pomocniczymi elementami projektu B+R.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwortnej.
 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji warunkowej wyłącznie w module wdrożeniowym.
 • Wsparcie wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych, 60% kosztów prac rozwojowych oraz 45% kosztów netto inwestycji w module wdrożeniowym.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na obszarze województwa wielkopolskiego.
 • Realizacja komponentu badawczo-rozwojowego (moduł prace B+R lub infrastruktura B+R).
 • Zgodność przedsięwzięcia z regionalnymi i/lub podregionalnymi inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS 2030
  • Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów;
  • Wnętrza przyszłości;
  • Przemysł jutra;
  • Wyspecjalizowane procesy logistyczne;
  • Rozwój oparty na ICT;
  • Nowoczesne technologie medyczne.

Preferencje

 • projekty badawczo-rozwojowe zwiększające adaptację rozwiązań gospodarki opartej na nośniku energii – wodorze, poprawiających wykorzystanie i efektywność technologii ogniw paliwowych
 • ekoinnowacje wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Wielkopolskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!