Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 44 754 000,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 21.02.2024 do 06.05.2024

Cel Szczegółowy Dotacji 

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Wsparcie udzielane będzie średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom z województwa małopolskiego.

Co obejmuje dofinansowanie

Wsparcie finansowe będzie dostępne dla przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R) do swojej własnej działalności gospodarczej w celu wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej.

Te wyniki prac B+R mogą pochodzić z badań przeprowadzonych przez same przedsiębiorstwo przy wsparciu funduszy europejskich lub mogą być nabyte lub zrealizowane dzięki wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub z własnych środków przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie przeznaczone przede wszystkim na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia tych innowacji.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja warunkowa.
 • Wsparcie wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji w ramach pomocy regionalnej i nawet do 85% kosztów netto inwestycji jako pomoc de minimis.
 • Minimalna wartość projektu 500 000 PLN
 • Maksymalna wartość projektu 5 000 000 PLN

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa małopolskiego
 • Prace Badawczo + Rozwojowe stanowiące przedmiot wdrożenia muszą zostać właściwie udokumentowane i zakończone
 • Czas realizacji projektu nie może przekraczać 18 miesięcy
 • Wnioskodawca musi dysponować prawami do wyników prac B+R

Preferencje

 • wdrożenie innowacji produktowej i procesowej
 • wzrost zatrudnienia
 • wpisywanie się przedmiotu projektu w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (nauki o życiu; energia zrównoważona; technologie informacyjne i komunikacyjne; chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego)
 • gotowość administracyjna (zgody, decyzje) do realizacji projektu
 • realizacja projektu na terenie gminy zmarginalizowanej

Gminy Zmarginalizowane

1) Lipnica Murowana
2) Borzęcin
3) Iwkowa
4) Szczurowa
5) Bolesław (Powiat Dąbrowski)
6) Gręboszów
7) Mędrzechów
8) Olesno
9) Radgoszcz
10) Szczucin
11) Biecz
12) Bobowa
13) Lipinki
14) Łużna
15) Moszczenica
16) Ropa

17) Sękowa
18) Uście Gorlickie
19) Dobra
20) Jodłownik
21) Kamienica
22) Laskowa
23) Łukowica
24) Mszana Dolna
25) Niedźwiedź
26) Charsznica
27) Kozłów
28) Książ Wielki
29) Racławice
30) Słaboszów
29) Racławice
30) Słaboszów
29) Racławice

30) Słaboszów
31) Gródek nad Dunajcem
32) Grybów
33) Kamionka Wielka
34) Korzenna
35) Łabowa
36) Łącko
37) Łososina Dolna
38) Muszyna
39) Nawojowa
40) Piwniczna-Zdrój
41) Podegrodzie
42) Rytro
43) Stary Sącz
44) Czarny Dunajec
45) Czorsztyn
46) Lipnica Wielka

47) Ochotnica Dolna
48) Szaflary
49) Koszyce
50) Budzów
51) Bystra-Sidzina
52) Zawoja
53) Ciężkowice
54) Gromnik
55) Pleśna
56) Ryglice
57) Rzepiennik Strzyżewski
58) Tuchów
59) Wietrzychowice
60) Zakliczyn
61) Szerzyny
62) Biały Dunajec

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Małopolskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!