Działanie 01.05 Konkurencyjność MŚP-Wdrożenie wyników prac B+R

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 30 000 000,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 28.06.2024 do 19.08.2024

Cel Szczegółowy Dotacji 

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne Wsparcie udzielane będzie średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego.

Co obejmuje dofinansowanie ?

Dofinansowanie obejmuje inwestycje powiązane z wdrożeniem wyników prac badawczo rozwojowych dla przedsiębiorstw. Środki z dofinansowania będzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń kluczowych do wdrożenia innowacji.

Wysokość i sposób finansowania

  • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja warunkowa.
  • Wsparcie wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Dofinansowanie projektu jedynie dla działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze województwa łódzkiego
  • Wprowadzenie wyników prac Badawczo + Rozwojowych do własnej działalności gospodarczej
  • Prace Badawczo + Rozwojowe stanowiące przedmiot wdrożenia muszą zostać właściwie udokumentowane i zakończone
  • Potwierdzenie opiniami o innowacyjności oraz badaniami stanu techniki zewnętrznymi dokumentami potwierdzającymi innowacyjność.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Łódzkim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!