Robogrant 2022 – dofinansowanie na robotyzację i automatyzację

Celem konkursu jest wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie robotyzacji i automatyzacji produkcji.

 

Termin naboru wniosków: 08.11 – 06.12.2022r.

 

Robogrant 2022 – Zasady finansowania

  • Poziom wsparcia – 85% kosztów kwalifikowanych,
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 1 mln PLN,
  • Maksymalna wartość dofinansowania – 850 000 PLN.

 

Wydatki kwalifikowane

  • Nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;
  • Nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych;
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

 

Zasady konkursu Robogrant

W konkursie Robogrant mogą startować mali i średni przedsiębiorcy (z wyłączeniem mikro) prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli, w ramach którego uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD: 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Program skierowany jest do podmiotów, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł.

 

W przypadku zainteresowania pozyskaniem wsparcia finansowego w konkursie Robogrant skorzystaj z naszej darmowej konsultacji TUTAJ