Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 311 500 000,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od stycznia 2024 do kwietnia 2024

Program będzie obejmować Województwo Śląskie podregiony 
  • Katowickiego,
  • Bielskiego,
  • Tyskiego,
  • Rybnickiego,
  • Gliwickiego,
  • Bytomskiego,
  • Sosnowieckiego.

O wsparcie będą mogły ubiegać się: "Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Instytucje nauki i edukacji ".

"Tryb wyboru: ZIT. Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW wszystkich Strategii ZIT"

Szczegółowym celem projektu- Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, poprawa wskaźników różnorodności biologicznej w terenach wykorzystanych w celach środowiskowych 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!