Infrastruktura i Prace Badawczo-Rozwojowe w  przedsiębiorstwach

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 376 025 000,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od sierpień 2023 do październik 2023

Program będzie obejmować całe Województwo Śląskie

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo - rozwojowych realizujących prace przemysłowe i prace eksperymentalno - rozwojowe lub same prace eksperymentalno - rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R.  O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa a także konsorcja przemysłowo -naukowe lub przemysłowe. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie). Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji."

Szczegółowym celem projektu- Infrastruktura i Prace B + R w przedsiębiorstwach

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!