Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 371 303 302,50 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 14.02.2024 do 30.04.2024

Program będzie obejmować całe Województwo Lubelskie

O wsparcie będą mogły ubiegać się średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa a także konsorcja MŚP razem z organizacjami badawczymi i dużymi przedsiębiorstwami z województwa Lubelskiego.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie:

  • Inwestycji w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w mikro małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach oraz publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związanych z działaniami badawczymi i innowacyjnymi;
  • Inwestycji w wartości niematerialne i prawne w w mikro małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach oraz publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związanych z działaniami badawczymi i innowacyjnymi;
  • Działań badawczych i innowacyjnych w mikro małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności).

Szczegółowy cel projektu- Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w województwie Lubelskim

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm w województwie Lubelskim Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm w województwie Lubelskim

.

Jesteś zainteresowany dotacjami w województwie Lubelskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!