Rozwój regionalnego potencjału B+R

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 15 000 000 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 10.05.2024 do 26.06.2024

Program będzie obejmować całe Województwo Podlaskie

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo przemysłowe z Województwa Podlaskiego.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie:

 • Inwestycji w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w mikro małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach oraz publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związanych z działaniami badawczymi i innowacyjnymi;
 • Inwestycji w wartości niematerialne i prawne w w mikro małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach oraz publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związanych z działaniami badawczymi i innowacyjnymi;
 • Działań badawczych i innowacyjnych w mikro małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach oraz publicznych organizacjach badawczych, instytucjach szkolnictwa wyższego i ośrodkach kompetencji w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności).
 • Rozwoju umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej, przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw dostosowania się do zmian,
 • Transferu technologii i współpraca między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i
  sektorem szkolnictwa wyższego,
 • Procesów badawczych i innowacyjnych, transferów technologii i współpracy między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i uczelniami wyższymi, koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmian klimatu, 
 • Procesów badawczych i innowacyjnych, transferów technologii i współpracy między przedsiębiorstwami koncentrującymi się na
  gospodarce o obiegu zamkniętym

Szczegółowy cel projektu- Rozwój regionalnego potencjału Badawczo Rozwojowego

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w województwie podlaskim

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm w województwie podlaskim Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm w województwie podlaskim.

.

Jesteś zainteresowany dotacjami w województwie podlaskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!