Działania 1.1 Badania, Rozwój i Innowacje Przedsiębiorstw

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 42 965 000 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 12 kwietnia 2024 r do 22 maja 2024 r

Program będzie obejmować  Województwo Mazowieckie 

Wsparcie jest dostępne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa mazowieckiego(Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw jest możliwe jedynie pod warunkiem, że będą one współpracować z MŚP).

Szczegółowym celem projektu-Innowacyjność i Konkurencyjność MŚP

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Mazowszu

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu funduszy z dotacji EU. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na na Mazowszu.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Mazowszu?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!