3.3 Innowacje w MŚP

Dofinansowanie do 4 000 000 PLN dla projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach (poprzez wdrożenie wyników B+R).

 

Termin naboru wniosków: 29.11.2019 r. – 31.01.2020 r.

Zasady finansowania

  • maksymalny poziom wsparcia (dofinansowania): 55% w ramach pomocy regionalnej, 80% w ramach pomocy de minimis
  • minimalne dofinansowanie: 400 000 zł
  • maksymalne dofinansowanie: 4 000 000 zł
  • planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2022 r.
  • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny i/lub zaliczkowy

Przedmiot dofinansowania

  • zakup nowych środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych – patenty, licencje, know-how,
  • technologie informatyczno-komunikacyjne – w tym sprzęt komputerowy, serwery, oprogramowanie, bazy danych, wydatki związane z tworzeniem stron internetowych oraz aplikacji),
  • prace budowlano-montażowe, adaptacyjne oraz wykończeniowe.

Zasady konkursu

Dofinansowanie otrzymają przedsiębiorstwa wdrażające wyniki prac B+R w celu wprowadzenia nowych produktów lub usług lub w celu realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego / świadczenia usług (także świadczonych drogą elektroniczną). Przedmiotem dotacji są projekty związane z wdrażaniem B+R w celu wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej w skali woj. mazowieckiego.