POIR 3.2.1 Badania na rynek

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Termin naboru wniosków: 25 marca – 12 maja 2020 r.
W powyższych terminach prowadzone są 2 konkursy:
1) dla projektów zlokalizowanych na terenie miast średnich (wykaz miast średnich dostępny jest tutaj),
2) dla projektów zlokalizowanych na pozostałych terenach.

Zasady finansowania

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi:
    – 10 mln zł dla średnich przedsiębiorstw;
    – 5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorstw.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 50 mln euro, w tym:
    – na eksperymentalne prace rozwojowe 1 mln zł,
    – na usługi doradcze 1 mln zł.

Zasady konkursu

Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju.
Podczas oceny merytorycznej punktowane będą m.in.: stopień innowacyjności produktu i potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (są to kryteria rozstrzygające).

Zapisz się!