2.3.1 Innowacje w MŚP

Dofinansowanie do 3 500 000 PLN na wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji, wdrożenie wyników prac B+R. Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

 

Termin naboru wniosków: 28.06.2019 r. – 06.09.2019 r.

Zasady finansowania

  • Poziom dofinansowania:
    – 45 % kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
    – 55 % kosztów kwalifikowanych dla mikro, małych firm
    – 85 % kosztów kwalifikowanych na przygotowanie projektu
  • Maksymalna wartość dofinansowania – 3 500 000 PLN
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 200 000 PLN
  • Zasady wypłaty dofinansowania: możliwość uzyskania zaliczki do 50 % kwoty dofinansowania

Zasady konkursu

Ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa). Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały ocenie i finansowaniu. Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim lub może być stosowane nie dłużej niż 3 lata(warunek musi być spełniony zarówno dla typu projektu dotyczącego wdrożenia wyników prac B+R, jak i projektów dotyczących wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji).